Bases legals “Sorteig quant saps de l’Atlètic?” per la Nova Web 

 1. Empresa organitzadora del concurs

Les entitats organitzadores d’aquest sorteig són Atlètic Terrassa Hockey Club amb seu central a Terrassa, amb domicili social a la Ctra. Castellar, 628, 08227 Terrassa (Barcelona) i l’Hotel Can Buch i Volvo.

El concurs està dirigit a usuaris de la Web de l’Atlètic Terrassa Hockey Club en endavant ATHC.

 1. Àmbit geogràfic

Aquesta promoció es realitza a Catalunya.

 1. Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 09/02/2023 a les 9:00 am i finalitzarà el 16/02/2023 a les 17:00pm.

 1. Àmbit personal

La promoció va dirigida a persones majors d’edat residents a Catalunya.

 1. Premi

El guanyador rebrà un val regal valorada en una ni d’hotel i esmorzar a l’hotel Can Buch i la cessió d’un vehicle de la marca Volvo, el val tindrà una validesa natural d’un any. El premi és personal i intransferible i no es podrà bescanviar pel seu import en metàl·lic.

 1. Mecànica de participació

Per participar en aquest sorteig, el participant ha de complir els següents requisits:

 1. Jugar al Quiz de la web
 2. Contestar totes les preguntes i deixar les dades personals que demana el formulari.

Entre tots els participants que compleixin les normes es farà un sorteig mitjançant EASYPROMOS. Se seleccionarà 1 guanyador i 3 suplents. El guanyador, que serà contactat a través d’una trucada telefònica , tindrà 48h per reclamar el seu premi. De no ser així, el premi passarà al següent suplent i així successivament. En cas de no rebre resposta per part del guanyador ni dels 5 suplents, el premi quedarà desert.

Els organitzadors es reserven el dret que el premi quedi desert en el cas que cap participant compleixi tot els requisits citats en aquestes bases.

 1. Mecànica d’adjudicació del premi

Es contactarà amb el guanyador/a mitjançant trucada telefònica o correu electrònic.

 1. Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

 1. Drets de la propietat intel·lectual

ATHC, Can Buch i Volvo es reserven el dret d’usar els noms dels agraciats a l’efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries del propi concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

 1. Dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de ATHC per a participar en el sorteig i enviar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un interès comercial mutu. En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable.

El participant, pel mer fet de la seva participació, De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de ATHC per a participar en el sorteig i enviar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un interès comercial mutu.

En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable. El participant, pel mer fet de la seva participació, ha estat informat que té dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a ATHC, Ctra. Castellar, 628, 08227 Terrassa (Barcelona). Email: comunicacio@athc.cat . També resta informat que pot reclamar davant l’autoritat de control en www.aepd.es .