Skip to main content

Dades rècord de la Secció de Hockey

El nombre de jugadors, els equips femenins i l’Escola, en constant creixement.

30 Octubre, 2017. Aquesta temporada la secció de hockey ha vist créixer notablement les seves xifres.
En primer lloc, el nombre total de jugadors practicants frega els 900, un 21% més respecte a la temporada 2014-15. En conseqüència, el nombre d’equips també ha augmentat, amb un total de 71 (3 d’elit, 8 de recreació, 12 de tecnificació, 33 de formació i 10 d’escola).
El que també ha augmentat respecte 3 anys enrere, és el % d’equips femenins de la secció, que s’ha incrementat aquesta temporada en un 31%. El balanç total del gènere dels equips de la secció és del 58% pels masculins i 42% pels femenins.
Per últim, destacar el creixement de l’Escola, que no para, també, de veure a l’alça les seves fitxes.