Skip to main content

Es compleixen dos anys des de l’aprovació del Pla Estratègic!

Amb les inversions al ritme previst, destaquem les intervencions més destacades i el que queda per venir.

6 Febrer, 2018. El Pla Estratègic aprovat en l’Assemblea del 4 de Febrer de 2016 segueix a bon ritme i realment ha esdevingut l’eina bàsica de desenvolupament i gestió del Club en l’últim any i mig.

A hores d’ara,  de les 123 intervencions d’inversió planificades pel cicle de cinc anys, ja se n’han executat 72 i al final de la present temporada se n’hauran executat 85 en total, el que suposa un 70% de les actuacions.

Un milió ja invertit

Respecte a la inversió, el Pla Estratègic es basava en 1,7M€ d’inversions en nous actius i 1M€ d’increment de despesa operativa, amb un total de 2,7M€ a invertir en 5 anys.

Pel que fa als Actius, a l’inici de la fase 3 ja s’ha invertit 1M€, el que representa prop d’un 55% i a final de la temporada 2017-2018, segons la previsió d’inversions de l’exercici corrent, s’haurà assolit la xifra de 1,3 milions d’euros, el que suposa un 70%.

 

Evolució inversions Pla Estratègic. (FOTO / ATHC)

 

La temporada 2017-2018

Per la temporada actual 2017-2018, el Club i IASA tenen previst invertir un total de 392.000 € amb diverses intervencions de totes les seccions, d’entre les que destaquen la renovació de pistes de tennis, la nova App interactiva de l’Atlètic, diverses millores al Xalet orientades a un major confort dels socis i la construcció de les pistes 9 i 10 de pàdel. També estan incloses la construcció i reforma de l’accés sud del Club i la millora de l’aparcament i el punt de control.

Els més destacats

Les principals intervencions executades fins la data per ordre d’import invertit han estat la construcció i posada en funcionament de la nova sala de Fitness i la renovació total de la maquinària de fitness i bicis d’spinning, així com la reconversió de les actuals sales de fitness, en dues sales d’activitats dirigides. Pel que fa a la secció de Hockey, la substitució de la gespa artificial del camp 1 i millores en l’entorn del camp. En Tennis, la renovació total de les pistes  4 i 5 de terra batuda artificial i les pistes 1, 7 i 8 de terra batuda. També la reformulació  de l’espai recepció amb un nou taulell, media, botiga i meeting point socis amb vending. La renovació de l’espai de fisioteràpia amb la creació de la nova zona de Boxes 1 i 2 a l’actual zona de reunions i la millor dotació de tot el departament comercial del Club, com també el gran avenç en la renovació total de la nova pàgina web de l’Atlètic. En Pàdel, la millora de xarxes i d’il·luminació de totes les pistes. La creació del servei de Ludoteca per a infants, la reforma de diversos espais del xalet i la millora de la climatització. Per últim, la creació de la nova sala d’entrenadors al Xalet, com un espai de trobada, relació, intercanvi de coneixement i treball per a tots els tècnics i monitors del Club de tots els esports. I tot això, entre altres intervencions més.

El futur

Sempre que les previsions comercials i la dinàmica social i pressupostària ho permetin, el Club invertirà més de mig milió d’euros addicionals en les properes dues temporades per tirar endavant grans intervencions en el Parc Esportiu. Finalitzar el pla de renovació  de pistes, la renovació del camp de 50×50 de hockey i l’ampliació de la zona Wellness amb noves cabines i espais de tractaments en són algunes, com també les grans renovacions dels equipaments existents: els vestidors, la pista exterior, els camps i el pavelló.

Tot es basa en un èxit comercial

El pla financer que l’Assemblea de socis va aprovar es va complint gràcies a la bona dinàmica de captació de recursos del Club, via la millora de l’estructura de les quotes socials que es va aplicar des de l’1 de novembre de 2016, així com la captació de nous socis. Des de la posada en marxa del Pla, el Club ja ha incorporat 200 socis en un any i mig dels 500 de l’objectiu total en cinc anys.

Aquest bon ritme comercial, gràcies a la millora dels serveis, la bona tasca comercial que està desenvolupant el Club i les noves campanyes publicitàries que s’han tirat endavant, són la base de sustentació del Pla, que dia a dia va assolint fites marcades i fent millor la vida i l’experiència de Club dels socis en cada pas.

Seguim a bon ritme!