European Projects

Stick Project

Partners

Guies implementació projecte STICK

Aquí podeu descarregar les guies per implementar els resultats del projecte STICK, a clubs esportius o universitats.

El projecte té per objectiu acomplir diverses activitats per animar nens i nenes a ser més respectuosos entre ells i amb les diferències, mitjançant la pràctica del hockey.

Augmentar el nombre d’infants amb o sense discapacitat psíquica per accedir a la pràctica d’activitat física, lluitar contra la discriminació i la intolerància en l’esport i la inclusió social i desenvolupar en infants sentiments com la tolerància i el respecte.

Aquest projecte va destinat a famílies, escoles, clubs esportius locals i ONG locals per discapacitats.

Per tal de posar en pràctica aquests fonaments es duen a terme trobades esportives de hockey inclusiu, campaments transnacionals de formació per entrenadors, seminaris web i actes de difusió.

Partners